logotyp

Swiss Innovation Day

Coroczna obsługa wizerunkowa Dnia Innowacji

Swiss Innovation Day to coroczne spotkanie polityków, ekonomistów, biznesmenów, badaczy i przedstawicieli świata nowych technologii, na którym omawiane są szwajcarskie i polskie doświadczenia w dziedzinie badań, rozwoju i przekładania ich na sukcesy biznesowe.
Staempfli ma okazję stale wspierać organizatorów eventu w dziedzinie brandingu i komunikacji. Nasz wkład w Dzień Innowacji to logotypy i księgi znaku, strony internetowe kolejnych wydarzeń i materiały promocyjne.
Dodatkowo bierzemy udział w Swiss Innovation Day.

slide slide slide


Porozmawiajmy o Twoim projekcieRafał Cwenk
Dyrektor zarządzający

+48 660 118 118
rafal.cwenk@staempfli.com