RAPORT ROCZNY – KROK PO KROKU​

Tworzenie Raportów Rocznych jest dla Stämpfli Creative bardzo ważną częścią pracy projektowej. Po wielu latach działalności firmy na rynku polskim możemy pochwalić się dokonaniami, które uzyskały uznanie nie tylko naszych klientów i ich inwestorów, ale także zostały uhonorowane nagrodami branżowymi. Raport Roczny to publikacja, która jest prezentacją nie tylko faktów i liczb, ale również ważnym elementem wpływającym na odbiór wizerunku firmy. Dlatego do pracy nad nim podchodzimy z dużym zaangażowaniem i pasją. Opracujemy go w dowolnej formie: drukowanej czy interaktywnej. Służymy pomocą w tworzeniu treści i doświadczeniem w realizacji sesji zdjęciowych.

PLANOWANIE STRUKTURY RAPORTU
Sprawozdanie roczne, a już niebawem także raport CSR (na podstawie unijnej dyrektywy z listopada 2014 r. w sprawie ujawniania informacji niefinansowych), są obligatoryjnymi dokumentami dla spółek giełdowych. Projektując layout tych wydawnictw należy pamiętać o ich strukturze i patrzeć na te dokumenty jako na całość. Dzięki doświadczeniu w projektowaniu Raportów Rocznych i CSR możemy doradzić, o jakie działy wzbogacić publikacje, aby stały się jednocześnie spójnym elementem komunikacyjnym i wizerunkowym. Warto pamiętać, że oba te wydawnictwa muszą nie tylko uzupełniać się, ale również w razie potrzeby funkcjonować oddzielnie.

WIEDZA O FIRMIE I ZNAJOMOŚĆ RYNKU
Planując pracę nad layoutem raportu, zawsze przykładamy wielką wagę do poznania specyfiki branży, zebrania najważniejszych informacji o firmie, zrozumienia przewag konkurencyjnych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego jak będzie wykorzystywany raport. Te wszystkie czynniki zawsze mają wpływ na kreację. Szukamy inspiracji w faktach, ciekawostkach, cytatach – wszystko po to, aby nasze raporty realizowały wyznaczone cele.

IDEA
Zrozumienie strategii komunikacyjnej Klienta ułatwia nam ustalenie punktów wyjścia dla prac kreatywnych nad publikacją. Znając specyfikę firmy, wybieramy ideę prezentacji danych finansowych. Projektowane przez nas Raporty Roczne wyróżniają się wiodącym tematem bliskim komunikacji i wizerunkowi Klienta. Podkreślają to stworzone specjalnie na potrzeby projektu hasła i teksty. Współgrają z grafiką i sprawiają, że czytelnicy raportów odbierają te publikacje z jeszcze większym zainteresowaniem. Równie ważnym elementem wydawnictwa są opracowywane oryginalne infografiki. Są one szczególnie pomocne w prezentacji wartości liczbowych oraz tabel. Dodają publikacjom niepowtarzalnego charakteru, urzekają swym stylem i estetyką.

AKCEPTACJA
Przygotowanie konceptu graficznego przed rozpoczęciem prac redakcyjnych jest kluczowe dla sprawnego zarządzania procesem wydawniczym. Prezentacja layoutu okładki i wybranych stron pozwala Klientowi przeanalizować naszą propozycję, zgłosić uwagi i wprowadzić poprawki. Konsekwencją tych działań jest uzyskanie akceptacji Klienta. Dzięki niej praca nad kolejnymi rozdziałami raportu jest szybsza, zwłaszcza gdy w późniejszych etapach pojawiają się dane finansowe i treści rozdziałów.

WGLĄD W CAŁOŚĆ
Nasze prace projektowe uwzględniają również ostatnie rozdziały sprawozdania – czyli twarde dane finansowe. Ważne jest, aby pamiętać o tym i nie koncentrować całej pracy projektowej na pierwszej części raportu. Dobry Raport Roczny jest spójny graficznie i konsekwentny od początku do końca. Każda publikowana informacja wymaga takiego samego zaangażowania działu graficznego.

HARMONOGRAM PRAC
Sprawozdanie roczne jest dokumentem, który nigdy nie może ukazać się z opóźnieniem. To nie tylko mogłoby mieć negatywny wpływ na wizerunek spółki, ale i na jej wycenę na rynku. Rozpoczynając pracę nad raportem rocznym, zawsze dokładamy starań, aby wszyscy członkowie zespołu zdawali sobie sprawę z tego, że termin publikacji jest ostateczny. Ustalenie kluczowych dat dla całego projektu jest niezbędnym minimum dla odpowiedzialnego prowadzenia projektu. Rozumiemy, że nad raportem pracuje wiele działów, stąd elastyczność harmonogramu jest tak samo ważna jak przestrzeganie kluczowych terminów.

PREZENTACJA DANYCH FINANSOWYCH
Dobór typografii przy prezentacji danych tabelarycznych wpływa na czytelność całej publikacji. Ma to ścisły związek z zaprojektowaniem stylu wykresów. To jedno z kluczowych zadań naszych projektantów. Oryginalne, wpisane w specyfikę branży wykresy, muszą uzupełniać się z infografiką, by wyróżnić stworzone przez nas publikacje spośród wielu innych.

REDAKCJA, KOREKTA, TŁUMACZENIE TEKSTU
Styl i poprawność językowa raportu jest wizytówką firmy. Dobrze jest, jeśli redakcja, korekta i tłumaczenie tekstu spoczywa w jednych rękach. Daje to gwarancję spójności. Oferujemy wszystkie te usługi.

POUFNOŚĆ DANYCH
Każda zaangażowana w proces powstawania publikacji osoba musi zdawać sobie sprawę, że dane przed ich ogłoszeniem są tajemnicą firmy. Planując obieg dokumentów, uwzględniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Pomyłka na tym etapie może bardzo wiele kosztować.


Rafał Cwenk
zamknij newsletter
NEWSLETTER
Wpisz swoje dane aby dodać się
do listy subskrybentów:
Stämpfli BERN Stämpfli Zürich Stämpfli Warszawa