You are currently viewing Certyfikowane szkolenia Scrum w Polsce

Certyfikowane szkolenia Scrum w Polsce

Nowoczesna metodyka zarządzania procesami ma zdaniem ekspertów dużą przyszłość. Szkolenia certyfikowane Scrum nie trafiają do przypadkowych osób. Zapisują się na nie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę na temat tego, co może zaoferować im szkolenie na wysokim poziomie.

Dla kogo szkolenia certyfikowane Scrum?

szkolenia certyfikowane ScrumPod takim kątem szukają przede wszystkim miejsca na przejście profesjonalnego szkolenia. W pierwszej kolejności korzystają z niej zespoły programistyczne, które widzą potencjał w użytkowaniu tej metodyki. Tak samo jest w przypadku kadry managerskiej, która także jest w stanie wiele zyskać na wdrożenie takiej metody działania w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Szkolenia certyfikowane Scrum otwierają drogę do poznania specyfiki Scrum. W czasie przechodzenia szkolenia będziemy w stanie dowiedzieć się znacznie więcej na temat poszczególnych narzędzi, którymi można będzie się posługiwać. Dobrze wiedzieć, jak robić to dobrze, jak wykorzystać pełnię ich możliwości do efektownego działania. Professional Scrum Szkolenia nie mogą być prowadzone w sposób monotonny, ponieważ wtedy szanse na ich efektywność maleją. Każdego kursanta trzeba umieć odpowiednio zaciekawić, sprawić, że wiedza będzie mu przekazywana w sposób przejrzysty. Do tego może nam posłużyć szereg pomysłów przekładających się na poziom zainteresowania kursantów. Dużą rolę podczas szkolenia odgrywają multimedia. One wpływają na poziom atrakcyjności. Zorganizowanie forów dyskusyjnych, wykorzystanie podczas wykładów wideo quizów oraz testów wiedzy przynosi nam większe ożywienie, wpływa pozytywnie na skupienie. To przystępny sposób na przekazanie wiedzy.

 

Product Owner szkolenia nastawione są na intensywność, dlatego też nie trzeba na nie poświęcać większej ilości czasu. Wystarczy jedynie wygospodarować sobie jeden weekend. To wystarczy, by specjaliści z doświadczeniem mogli przekazać najważniejsze informacje dla przyszłego Product Ownera.