You are currently viewing Formalności przed ślubem z obcokrajowcami

Formalności przed ślubem z obcokrajowcami

Niesamowita łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami z drugiego końca świata w dzisiejszych czasach to norma ? jest bardzo dużo środków komunikacji, które ułatwiają w rozpoczynaniu i utrzymywaniu relacji z osobami z innego kraju. Coraz częściej powstają nowe pary, w których każde jest z innego kraju. Jak wyglądają formalności procesu zalegalizowania takiego związku?

Związek małżeński z cudzoziemcem

ślub z obcokrajowcemTa kwestia może wydawać się dosyć skomplikowana ? trzeba przecież wypełnić masę ważnych dokumentów, bez których ślub nie może się odbyć. W Polsce procedury te trwają kilka miesięcy, jeżeli wszystko przebiega sprawnie i bez żadnych komplikacji. Jeżeli para jest gotowa wziąć ze sobą ślub, jest już zazwyczaj przygotowana w kwestii formalnej. Jakie dokumenty należy dostarczyć przed zawarciem związku małżeńskiego z osobą z innego kraju? Trzeba zaznaczyć, że procedury są bardzo podobne do tych, które są przeprowadzane w przypadku osób z tego samego kraju. Przede wszystkim ważny jest aktualny dowód tożsamości osoby spoza granic Polski ? paszport lub karta pobytu. Następnie odpis aktu urodzenia wraz z przetłumaczoną kopią. Ślub z obcokrajowcem wymaga również dokumentu potwierdzającego aktualny stan cywilny i brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa z nową osobą na terenie Polski. Wszystkie te procedury wiążą się ze ślubem cywilnym, czyli oficjalnym zawarciem związku małżeńskiego. Podczas ceremonii musi być obecny tłumacz języka obcego współmałżonka.

Kwestie ślubów konkordatowych należą do dyskusji między parą młodą ? czasem różnice kulturowe są nie do przeskoczenia, dlatego takie małżeństwa są zazwyczaj zawierane tylko na poziomie cywilnym. Legalny związek w Polsce jest przyjmowany jak ten zawierany między dwoma Polakami; działa na tych samych zasadach cywilnoprawnych i jest respektowany.