You are currently viewing Projektowanie centrum handlowego

Projektowanie centrum handlowego

Centrum handlowe to miejsce, w którym w każdym dniu przewijają się tysiące ludzi, a na parkingu jest kilka tysięcy samochodów. Na czym polega główny problem na dostosowaniu potrzeb pod ilość ludzi.

Jak zorganizować parking?

projekt drogowyNależy przeprowadzić szereg różnych symulacji, które w przybliżeniu będą mogły stwierdzić ile będzie osób i samochodów w centrum handlowym i na jego parkingu. Projekt parkingu musi być uzależniony od ilości samochodów, które mogą być w nim jednocześnie wraz z pasażerami. Dlatego powinno być wszystko obliczone. Podobnie projekt drogi do parkingu musi mieć odpowiednią przepustowość. To wszystko da się zbadać jednak do tego również potrzebny jest projekt organizacji ruchu. W nim zawarta jest ilość pojazdów na drodze w różnych godzinach, dniach ale również objazdy w razie jakiejś nieprzyjemności. Wzdłuż tej drogi powinien być również wykonany projekt chodnika. W końcu to tamtędy ludzie będą chodzili. Musi być on bezpieczny. Im bezpieczniejszy tym lepiej. Dlatego często dobrym wyborem jest oddalenie galerii czy centra handlowego od drogi, a jeżeli się nie da, to oddzielić pasem zieleni przynajmniej, tak, żeby była pewna strefa buforowa między galerią a drogą. Wszystko jest przemyślane i tak właśnie powinno być. W końcu osoby projektujące takie galerie biorą nie małe pieniądze za te projekty.

Dlatego właśnie wszystko powinno być dopięte absolutnie na ostatni guzik. Każdy odskok od wymaganych norm bezpieczeństwa może skończyć się tragicznie ale może skończyć też karierę projektanta, dlatego właśnie wszystkim zależy, żeby było bezpiecznie.

Czytaj więcej na: http://techmainz.pl