You are currently viewing Szkolenia z bhp dla nowoprzyjętych

Szkolenia z bhp dla nowoprzyjętych

  • Post author:
  • Post category:Edukacja

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważną kwestią dla pracodawców. W naszym kraju zasady te są jasno określone z Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pracodawca, który nie przestrzega zawartych w tych aktach prawnych wymagań podlega bardzo surowym sankcjom. A wszystko to żeby zapobiegać wypadkom i chorobom.

BHP ? po co szkolenia wstępne?

szkolenie wstępne bhp warszawaWypadki w pracy stanowią bardzo poważny problem w środowisku pracy. Obowiązkiem zatrudniającego jest zrobienie absolutnie wszystkiego, żeby im zapobiegać. Jest to ważne po pierwsze ze względu na zdrowie i życie pracowników, po drugie istotnym elementem są koszty pracodawcy. Pracownik, który uległ wypadkowi jest, co oczywiste, niezdolny do pracy. Przebywa na zwolnieniu chorobowym, w zależności od ciężkości wypadku niekiedy nawet bardzo długim. W tym czasie ktoś inny musi go zastąpić, czasami trzeba przyjąć kolejną osobę. Ponadto samo postępowanie wypadkowe jest pracochłonne i zajmuje sporo czasu zespołowi powypadkowemu. Jednym z założeń systemowych, aby pracownicy wykonywali bezpiecznie swoje zadania jest szkolenie wstępne bhp warszawa, czy nie, szkolenie musi być ukończone! Szkolenie wstępne musi być obowiązkowo przeprowadzone zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Nie ma absolutnie żadnych okoliczności zwalniających z przeprowadzenia tego szkolenia. Pamiętajmy, że wypadek może zdarzyć się w każdej chwili. Może to być nawet pierwsza godzina w nowym miejscu pracy.

Szkolenia wstępne są ściśle regulowane przez prawo. Trzeba ściśle stosować się do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Akt ten między innymi zawiera kartę szkolenia, którą trzeba przechowywać w aktach pracownika. Szkolenia można zlecić profesjonalnym firmom zewnętrznym.

Więcej informacji na stronie: https://www.admir.com.pl/